Używanie formuł w komórkach Excela

ExcelFormulas.jpg

Microsoft Office Excel został stworzony specjalnie do wykonywania obliczeń numerycznych. Aby wskazać program obliczeniowy musi być napisana formuł. Wzory tworzone są zazwyczaj adresów komórek, wartości i operatorów matematycznych. Obliczenia są przestrzegane wszystkie przepisy: Operacje algebraiczne priorytetowe mnożenia i dzielenia, wsporniki itd. Wszystkie preparaty są wprowadzone [...]

Formatowanie komórek w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel

Formatcells.jpg

Informacje o układ z komórek arkusza kalkulacyjnego mogą być zmienione za pomocą polecenia Formatuj komórki. Po uruchomieniu tego polecenia pojawia Formatowanie komórek zawartość okno dialogowe różnią się w zależności od wybranego przycisku w górnej części okna. Dostępne są następujące opcje: • Liczba - zmienić format liczb • Wyrównanie - za [...]

Jak zidentyfikować elementy arkusza kalkulacyjnego w programie Excel

ExcelLinesandColumns.jpg

W informacji arkusz przedstawia graficzny interfejs składający się z wierszy i kolumn. Kolumny były podłączone litery i linie są numerowane. Arkusz zawiera kolumny i 256 linie 65536. Kolumny są etykiety są umieszczone w górnej części okna dokumentu, i są oznaczone literami (A, B, ..., [...]

Jak edytować tabelę w programie Excel

Excel.jpg

Wielu z nas potrzebne do uruchomienia szeregu operacji matematycznych, które powtarza się kilka razy (faktury z wielu elementów, tabela z wynikami badań itd..). Poniżej przedstawiamy główne założenia potrzebne do tabeli z wierszy i kolumn związanych [...]

Edycja kształtów geometrycznych w programie Word

stealth_31.jpg

Rysowanie pasek narzędzi umożliwia poprzez jego przycisków, rysunek formy geometryczne. Jeśli nie włączyć pasek narzędzi Rysowanie można włączyć, klikając na Narzędzia - Dostosuj paski narzędzi okna aktywacji Rysunek czek. Linia Przyciski, Strzałka, Prostokąt i Oval tworzyć proste kształty geometryczne: linia, strzałka, prostokąt i elipsa. Przycisk Pole tekstowe umożliwia wprowadzenie [...]