Kopiowanie i przenoszenie bloków tekstu w programie Word 2003

stealth_8.jpg

W celu kopiowania i przenoszenia tekstu z jednego dokumentu do drugiego (ewentualnie w innej aplikacji), a nawet w tym samym dokumencie, można użyć Schowka i poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej z menu Edycja dostępne za pomocą przycisków na pasku narzędzi lub z menu kontekstowego każdego wybranego bloku (open przycisk [...]