Znajdź i zastąpić słowo w pliku (Linux Command Line)

Jeśli mamy plik tekstowy i musimy wyszukać i zastąpić słowo w nim, z innym słowem lub frazą, włączony Windows mamy niezliczone rozwiązania. Możemy użyć Notepad, WordPadCPC lub urząd (To jest najczęściej)

Zamień tekst w Notatniku - Windows

Order "Znajdź i zamień"W dużych plików tekstowych jest to problem Windows. Eksperci twierdzą, że to jako plik tekstowy nad 50 MB, w której zastąpił słowo z "Zamień wszystko"Staje się problemem dla systemu operacyjnego Czy plik został otwarty w Notepad, WordPad lub w innym edytor tekstu.

Problem staje się znacznie łatwiejszy, jeśli chodzi o . Z prostym linii poleceń (Komenda Bash) może znaleźć i zastąpić słowo w pliku (plik może być.,., .txt, .sql itp., który zawiera tekst) w bardzo krótkim czasie. Znacznie krótszy niż Windows.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu w pliku, używając komendy "siad".

Powiedzmy, że mamy plik tekstowy (Document.txt) Word "ABC"Chcemy, aby zastąpić go"xyz. "Wiersz poleceń, które można zastąpić słowo będzie w następujący sposób:

sed -ie 's/abc/xyz/g' document.txt

Po wykonaniu tego polecenia, warunkiem jest, że jesteśmy w katalogu, który był Document.txt. Jeśli nie jesteśmy w folderze Dokumenty, ale wiem, "drogę" to linia poleceń będzie:

sed -ie 's/abc/xyz/g' /var/www/document.txt

Gdzie "/ var / www /" jest folder, w którym plik jest Document.txt.

Po wykonaniu opcji wiersza poleceń "I" stworzy plik kopii zapasowej identyczna z oryginalną, ale rozszerzenie co spowoduje dodanie litery "e". W naszym przypadku, dokument będzie backup Document.txt.

-i [PRZYROSTKA], –w miejscu [= PRZYROSTKA]: edycja files na miejscu (tworzy kopię zapasową, jeśli podano rozszerzenie)

'S Script-wyrażenie = skrypt: dodaj skrypt poleceń do wykonania.

Polecenie "Znajdź i zamień" nie odnosi się tylko do plików. Txt. Możesz zamienić słowa wewnątrz każdego pliku zawierającego tekst. Nawet pliki baz danych (. SQL)

Znajdź Zamień ogłoszenie - Bash Linia poleceń sed

- Znajdź i zamień wewnątrz tekstu File (Linia poleceń Linux Bash).

Znajdź i zastąpić słowo w pliku (Linux Command Line)

O autorze

Stealth LP

Założyciel i redaktor podstęp SettingsW dniu 2006.
Doświadczenie w systemach operacyjnych Linux (zwłaszcza CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 i WordPress (CMS).

Zostaw komentarz