Znajdź i zastąpić słowo w pliku (Linux Command Line)

Jeśli mamy plik tekstowy i musimy wyszukać i zastąpić słowo w nim, z innym słowem lub frazą, włączony Windows mamy niezliczone rozwiązania. Możemy użyć Notepad, WordPadCPC lub   urząd (To jest najczęściej)

Zamień tekst w Notatniku - Windows

Zamówienie "wyszukaj i zamień„W bardzo dużych plikach tekstowych pojawia się problem Windows. Z doświadczenia mówię, że plik tekstowy powyżej 50 MB, w którym musimy zamienić słowo na „Zamień wszystko„Staje się problemem dla systemu operacyjnego Czy plik został otwarty w Notepad, WordPad lub w innym edytor tekstu.

Jeśli chodzi o to, problem staje się znacznie prostszy . Z prostym linii poleceń (Komenda Bash) może znaleźć i zastąpić słowo w pliku (plik może być.,., .txt, .sql itp., który zawiera tekst) w bardzo krótkim czasie. Znacznie krótszy niż Windows.

Znajdź i zamień w pliku tekstowym za pomocą polecenia „sed”.

Powiedzmy, że mamy plik tekstowy (Document.txt) słowo "ABC„Które chcemy zamienić na”xyz„. Wiersz poleceń, za pomocą którego możemy zamienić słowo, będzie wyglądał następująco:

sed -ie 's/abc/xyz/g' document.txt

Warunkiem wykonania polecenia jest znajdowanie się w folderze, w którym znajduje się plik document.txt. Jeśli nie jesteśmy w folderze dokumentu, ale znamy jego „ścieżkę”, wiersz poleceń będzie wyglądał następująco:

sed -ie 's/abc/xyz/g' /var/www/document.txt

Gdzie „/ var / www /” to folder, w którym znajduje się plik document.txt.

Po wykonaniu opcji wiersza poleceń "-JA" stworzy plik kopii zapasowej identyczny z oryginałem, ale do rozszerzenia którego zostanie dodana litera „e”. W naszym przypadku dokumentem zapasowym będzie Document.txt

-i [PRZYROSTKA], –w miejscu [= PRZYROSTKA]: edycja files na miejscu (tworzy kopię zapasową, jeśli podano rozszerzenie)

-e skrypt, –wyrażenie = skrypt: add skrypt do poleceń do wykonania.

To polecenie „znajdź i zamień” dotyczy nie tylko plików .txt. Możesz zamieniać słowa w dowolnym pliku zawierającym tekst. Nawet w plikach baz danych (. SQL)

Znajdź Zamień ogłoszenie - Bash Linia poleceń sed

- Znajdź i zamień wewnątrz tekstu File (Linia poleceń Linux Bash).

Założyciel i redaktor Stealth Settings, od 2006 do chwili obecnej. Doświadczenie w systemach operacyjnych Linux (zwłaszcza CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 i WordPress (CMS).

Zostaw komentarz