Jak wyszukać i zamienić słowo w pliku na Linux

Istnieje wiele sytuacji, w których musimy zastąpić słowo w pliku. Niezależnie od tego, czy jest to plik konfiguracyjny usługi, plik tekstowy, czy plik zawierający bazy danych, w tym samouczku dowiesz się, jak wyszukać i zamienić słowo w pliku na Linux.

Jak wyszukać i zamienić słowo w pliku na Linux

Najprostsza opcja, jeśli jesteś użytkownikiem systemu operacyjnego Linux, polega na użyciu polecenia „sed". Zamów dla edytor strumienia.

Powiedzmy jako przykład, że mamy w pliku tekstowym (document.txt) słowo "abc”, które chcemy zastąpić przez „xyz". Linia poleceń, za pomocą której możemy zastąpić słowo, będzie następująca:

sed -ie 's/abc/xyz/g' document.txt

Kiedy wykonujemy polecenie, warunkiem jest to, że znajdujemy się w folderze, w którym znajduje się plik document.txt.

Jeśli polecenie zostanie wykonane z innej lokalizacji, zostanie zapisana pełna ścieżka do pliku. Np:

sed -ie 's/abc/xyz/g' /full/path/document.txt

Gdzie "/full/path/” to folder, w którym znajduje się plik document.txt.

Po uruchomieniu wiersza poleceń opcja "-i" stworzy plik kopii zapasowej identyczny z pierwotnym, ale do którego rozszerzenia doda literę „e". W naszym przypadku dokumentem zapasowym będzie document.txte.

-i[SUFFIX], --in-place[=SUFFIX] : edit files in place (makes backup if extension supplied)

-e script, --expression=script : add the script to the commands to be executed.

Ta kolejność „find & replace” nie dotyczy tylko plików .txt. Możesz zamieniać słowa w każdym pliku zawierającym tekst. Nawet w plikach bazy danych (.SQL)

Jak wyszukać i zamienić słowo w pliku na Linux
Komenda "sed" w Linux

Stealth Settings - Find & Replace Inside a Text File (Linux Bash Command Line).

Założyciel i redaktor Stealth Settings, od 2006 roku do chwili obecnej. Doświadczenie w systemach operacyjnych Linux (Zwłaszcza CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

jak » Linux » Jak wyszukać i zamienić słowo w pliku na Linux
Zostaw komentarz