Kopiowanie i przenoszenie bloków tekstu w programie Word 2003

W celu kopiowania i przenoszenia tekstu z jednego dokumentu do drugiego (ewentualnie w innej aplikacji), a nawet w tym samym dokumencie, można użyć schowekI zamówień Ciąć, Skopiuj swój si makaron menu dostępne EdytujZa pomocą przycisków na pasku narzędzi Standard lub z menu kontekstowego każdego wybranego bloku (otwierane przez naciśnięcie prawego przycisku myszy).

stealth_8

Gdy grafika są kopiowane z innych aplikacji zalecamy użycie polecenia wklej specjalnie command zamiast makaron.

Tekst można kopiować lub przenosić w tym samym dokumencie, zarówno poprzez schowekStrony i przesuwając mysz bezpośrednio. Zatem zaznaczony tekst można przenieść, przeciągając go do nowej pozycji i kopiowane przez utrzymywanie klucz CTRL w dół i przeciągając go do nowej pozycji. Należy pamiętać, że samo działanie powinno być wykonywane, a jeśli chcesz skopiować lub przenieść grafikę. Jeśli użytkownik chce, aby anulować poprzednie polecenie użyć funkcji odpiąć, Który może przywrócić ostatnią akcję wykonywaną na dokumencie. Działanie, które musi zostać anulowana zostanie wybrany z listy przycisku ukrytego odpiąć. Aby anulować ostatni przycisk polecenia mogą działać odpiąć lub wybierz Cofnij (Ctrl + Z) menu Edytuj.

Gdy chcesz przywrócić poprzednio anulowanych zamówień przez odpiąć, Należy użyć funkcji Przerobić (Naciskając odpowiedni przycisk, wybierając konkretny skojarzone działanie lub wybranie Przerobić menu Edytuj).

stealth_9

Aby powtórzyć rozkaz wcześniej wykonane, należy użyć opcji powtarzać menu Edytuj. Podobnie wszystkie obiekty Windows i obiektów okienna dokument skojarzone menu kontekstowe dostępne z prawem myszStrony, które pozwalają na szybką realizację operacji edycyjnych. Na przykład, tekst można zmienić czcionkę, format akapitu lub ustawić różne typy list. Jeśli obszar jest zaznaczony tekst (blok tekstu), opcje w menu kontekstowym jest jeden sposób, aby osiągnąć operacji kopiowania lub przenoszenia.

Zwracamy uwagę, że obiekty inne niż tekstu - fotografie, wykresy, tabele - można kopiować lub przenosić według tych samych zasad opisanych powyżej. Obiekt graficznego może zostać wybrana kliknij i może być edytowany kliknij dwukrotnie lub Edytuj - przedmiot (Można zmienić cechy, takie jak grube linie i tytułów na wykresie). Obiekty te mają również menu kontekstowe, które umożliwiają różne operacje i zmiany szybko. Obiekt obrazu można usunąć, kopiowane lub przesuwane do schowek z tych opcji Jasny, Skopiuj swój, Ciąć , a następnie osadza się makaron lub wklej specjalnie. Ta ostatnia opcja pozwala na wybór typu obiektu, który będzie skopiować / przenieść. Transfer może osiągnąć pomiędzy aplikacjami Windows uznając format. Do przesyłania informacji pomiędzy aplikacjami został zrealizowany techniką OLE (Łączenie i osadzanie obiektów), Który zapewnia możliwość edycji obiektu hermetyzowane poprzez uruchomienie aplikacji, która utworzyła aplikacji, w którym została przekazana. Specjalny rodzaj złożenia obiektu / elementu w dokumencie jest wprowadzenie linku do pliku, który zawiera (Wklej link).

stealth_10

Opcje edycji mogą być określone w Przybory - Opcje - Edytuj. Na przykład, jeśli jest włączony przełącznik Automatyczny wybór programu WordAby zaznaczyć myszką obszar tekstu, oznakowanie nastąpi słowo w słowo nie, litera po literze.

Kopiowanie i przenoszenie bloków tekstu w programie Word 2003

O autorze

podstęp

Pasjonat wszystkiego, co oznacza gadżet i informatykę, z przyjemnością piszę na stealthsettings.com od 2006 i uwielbiam odkrywać nowe rzeczy na temat komputerów i macOS, systemów operacyjnych Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz