W jaki sposób możemy włączyć użytkownika root w OS X

Czasami, gdy chcemy wprowadzić pewne zmiany w systemie OS Xtylko dostęp Admin To nie wystarczy. W takich sytuacjach (gdzie trzeba nieograniczony dostęp wszystko zasoby systemowe dla różnych działań, takich jak: Rozwiązywanie problemów lub monitorowanie System) jest rozwiązaniem użytkownik root (lub superuser), Do których dostęp jest alternatywą dla zamawiającego sudo.

Uwaga: Użytkownik root jest domyślnie wyłączony w systemie OS X, może być włączony tylko przez administratora i nie pojawia się (po aktywacji) w menu Użytkownicy i grupy lub Preferencje konta.

Jeśli chcesz Włącz użytkownika root w OS X (Z różnych powodów), można to zrobić postępując zgodnie z instrukcjami poniżej.

Jak aktywować użytkownika root (lub superużytkownika) w systemie OS X?

  • otwarte Preferencje systemowe i kliknij Konta
  • w otwartym oknie kliknij Opcje logowaniapod Moje Rachunki (Z lewej)

osx-preferencje konta

  • do prawa Serwer konta sieciowegoKliknij przycisk przyłączyć się lub Edytuj

osx-network-server-konto

  • a następnie kliknij Open Directory Utility

osx-open-katalog-utility

  • w lewym górnym rogu, otwórz menu Edytuj i wybierz Włącz użytkownika root

osx-enable-użytkownik root

  • potem znów otworzyć menu Edytuj i wybierz Zmiana hasła roota

osx-change-root password

  • Po wybraniu i sprawdź hasłoMożna użyć opcji Wyloguj z menu systemowe użytkownik może zalogować się z administratorem, a następnie zalogować się do systemu jako użytkownik root

do wyłączyć użytkownika root w OS XWykonaj powyższe czynności jeszcze raz i wybrać menu Edytuj opcja Wyłącz użytkownika root.

Inną metodą jest szybciej włączyć użytkownika root To jest w Terminal (A metoda ta powinna używać Użytkownik Administrator). Wpisz w okienko terminal otwarta następna sekwencja (Która zastąpiła Admin cu Nazwa użytkownika Administrator używany przez ciebie):

dsenableroot
username =
Admin
Hasło użytkownika:
root password:
sprawdzić hasło roota:

Po wiadomości dsenableroot :: *** Pomyślnie włączona root zostanie wyświetlony, będzie w stanie Zaloguj się systemu ca użytkownik root.

do wyłączyć użytkownika root również przy pomocy Terminal użyj sekwencji:

-d dsenableroot
username =
Admin
Hasło użytkownika:

Pomyślnie niepełnosprawnych dsenableroot :: *** root.\

Uwaga: Nie zaleca się stosowania jako domyślny użytkownik root użytkownika; wręcz przeciwnie, po wykonaniu zadań, które wymagają uprawnień roota, zalecamy wyłączenie użytkownika root, aby uniknąć problemów.

Ustawienia Stealth - Jak włączyć użytkownika root w OS X

W jaki sposób możemy włączyć użytkownika root w OS X

O autorze

podstęp

Zostaw komentarz