Znajdowanie i zamienianie w słowie 2003

Istnieje wiele sytuacji, w których użytkownik jest zainteresowany w znalezieniu wystąpienia określonego wyrazu lub sekwencji znaków i ewentualnie je zastąpić innym słowem lub sekwencji znaków. Zamówienie Znajdź menu Edytuj pozwala na wyszukiwanie konkretnego użytkownika określonego tekstu i przesuwania kursora na tej edycji tekstu w dokumencie.

stealth_16

Po przeprowadzeniu wydania tego polecenia powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie: Okno pola Znaczenie Znajdź i zastąpić:

 • pole Znajdź Co - Pozwala określić tekst do przeszukania;
 • przycisk Znajdź następny - Szukaj następnego wystąpienia tekstu określonego w dokumencie;
 • przycisk Dowiedz się więcej - Dialog Extension dodając następujące pola:
 • Szukaj - Określ części dokument (Range), która będzie wyszukiwać tekst wprowadzony w polu Znajdź Co: Wszystkie samochody (Cały dokument) Up (Położenie kursora wstawiania do początku dokumentu) W dół (Od kursora na końcu dokumentu);
 • przełączyć Mecz Case - Jeśli to się robi, czy nie rozróżnia dużych i małych liter;
 • przełączyć Znajdź tylko całe wyrazy - Wyszukiwanie tylko całych słów, nie biorąc pod uwagę słowa, które zawierają tekst wewnątrz nich;
 • przełączyć Używać znaków - Stosowanie znaków o specjalnym znaczeniu w poszukiwaniu;
 • przełączyć Sounds Like - Aby wyszukać wszystkie podobne łańcuchy (z fonetycznie) na określone w polu Znajdź Co. Używać języka angielskiego, więc nie zaleca się tekstami w Rumunii;
 • lista utworzony - Można określić rozmiar czcionki i / lub ustępów, którymi w celu osiągnięcia poszukiwania;
 • lista Specjalny - Pozwala na wyszukiwanie znaków specjalnych (która zostanie wprowadzona w polu Znajdź Co: Koniec znaku akapitu, TAB itp..) lub inne elementy (przypisy, koniec itp.).
 • aktywacji czek Zaznacz wszystkie przedmioty znajdujące się w - Wyszukiwane słowa są podświetlane.

stealth_17

Wybór strony zastąpić doprowadzić do realizacji funkcji zastąpićInformacji u źródła określonym w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Funkcja zastąpić niezależnie może być aktywowany poprzez polecenia menu o tej samej nazwie Edytuj i jest bardzo podobny do funkcji Znajdź . Różnica polega na tym, że po stwierdzeniu tekst może być przeszukiwane automatycznie zastąpiony tekstem w zakresie określonym Wymień dialogowe Znajdowanie i zamienianie. Wymiana może być wykonana do aktualnego wyglądu (przycisk zastąpić) Lub dla wszystkich wystąpień dokumentu (przycisk Zamień wszystko). Obecny wygląd może ignorować przycisk Znajdź następnyI cała operacja może zostać anulowane przez naciśnięcie Anuluj lub zamykania okna Znajdowanie i zamienianie.

stealth_18

Wybór strony przejdź do okno Znajdowanie i zamienianie lub wykonanie polecenia o tej samej nazwie w menu Edytuj zapewnić automatyczne pozycje ruchu kursora w dokumencie określonym przez numer strony, sekcji lub linii, zakładki lub komentarz pamiętać, nagłówek lub stopkę do tabeli, wykresu, równanie lub inna obiekt. dodaj do ulubionych umożliwia użytkownikom szybki pobieranie pewnych fragmentów tekstu. Wstawianie kontrolki zakładek uzyskuje się poprzez Zakładka menu wstawka. Po wprowadzeniu nazwy zakładki (Nazwa zakładek) Będzie działać przycisk dodaj wszystko dialog Zakładka. Przycisk Kasować samo okno pozwala usunąć wybraną zakładkę. Zakładki mogą być sortowane według nazwy lub ich pozycji w polu tekstowym funkcji walidacji Sortuj według okno Zakładka. Komentarz może być wpisana do pozycji kursora wstawiania przez wybranie Komentarz menu wstawka. W dolnej części okna dokumentu otwiera okno, które pozwala na edycję komentarza tekst, zmienić nazwę komentarza (dostaje domyślną nazwę), wprowadzenie dźwięku komentarz (przycisk Obiekt wkładka dźwiękowa) I określ, który stworzył swój komentarz (ukryty list Komentarze z).

Znajdowanie i zamienianie w słowie 2003

O autorze

podstęp

Pasjonat wszystkiego, co oznacza gadżet i informatykę, z przyjemnością piszę na stealthsettings.com od 2006 i uwielbiam odkrywać nowe rzeczy na temat komputerów i macOS, systemów operacyjnych Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz