[FIX] Uruchomienie NGINX nie powiodło się CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "ścieżka" nie powiodła się (13: Odmowa uprawnień)

Pod względem zarządzania serwerami internetowymi może wystąpić wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Zwłaszcza w przypadku przejścia ze starszej starszej wersji systemu operacyjnego do nowej. Vsalable dla obu Ubuntu oraz CentOS.

Od CentOS 5 do 7 CentOS wiele rzeczy zmieniło się na lepsze. Nacisk położono na bezpieczeństwo i stabilność. Dla początkującego linuksa lub dla użytkownika, który nie jest świadomy nowości dotyczących serwerów i usług specyficznych dla administrowania hosting, małe wieści mogą dać ci bóle głowy.

Jeden z najczęstszych błędów napotkanych podczas instalacji LEMP (Linux, NGINX, MySQL, PHP) uprawnienia do zabezpieczeń i usług zainstalowane w systemie operacyjnym CentOS 7.

Nie można uruchomić usługi NGINX, nawet jeśli wszystko wydaje się dobrze skonfigurowane pod względem PHP-FPM i NGINX.


restart nginx
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.

Mamy następujące dane w statusie, ale nie pomagają nam one zbytnio.

systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-03-08 06:57:41 UTC; 17s ago
Process: 4405 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4704 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4766 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 4764 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4706 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 08 06:57:40 srv.xsystem.dev systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: [emerg] open() "/srv/www/web.dev/logs/access.log" failed (13: Permission denied)
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service failed.

Rozumiemy jednak, że dostęp do usługi "nginx" blokuje operacje na CentOS 7.

Rozwiązywanie problemów "nginx: [emerging] open ()" path "failed (13: Permission Denied)"

Security-Enhanced Linux (SELinux) jest modułem najczęściej dostarczanym z instalacją CentOS 7 lub innych dystrybucji Linux. Ten moduł oferuje wiele narzędzia kontrolne i dostęp kontrolny na poziomie serwera, będąc dobrym strażnikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uczciwość, Jednak może ograniczać przywileje ważnych usług i aplikacji, zainstalowane w systemie.

Prostym rozwiązaniem powyższego problemu jest wyłączenie SELinux.

Jak dezaktywować SELinux na CentOS 7

1. Przede wszystkim sprawdź, czy ten moduł jest włączony w systemie, wykonując polecenie “sestatus”.

SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version: 31

2. Jeśli usługa jest włączona, uruchom wiersz polecenia: "setenforce 0", a następnie przejdź do edycji pliku “/etc/selinux/config”.
Tutaj ustawiasz: SELINUX=disabled.

3. Po zapisaniu powyższego pliku zrestartuj serwer.

Wszystko powinno działać sprawnie.

[FIX] Uruchomienie NGINX nie powiodło się CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "ścieżka" nie powiodła się (13: Odmowa uprawnień)

O autorze

podstęp

Pasjonat wszystkiego, co oznacza gadżet i informatykę, z przyjemnością piszę na stealthsettings.com od 2006 i uwielbiam odkrywać nowe rzeczy na temat komputerów i macOS, systemów operacyjnych Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz