[POPRAWKA] Uruchomienie NGINX nie powiodło się CentOS 7 - nginx: [emer] open () „ścieżka” nie powiodła się (13: odmowa uprawnień)

w sprawie adminserwery WWW mogą sprawić wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Zwłaszcza przy przejściu ze starszej wersji systemu operacyjnego na nowszą. Vsalabil zarówno dla Ubuntu oraz CentOS.

z CentOS 5, plik CentOS 7 wiele rzeczy zmieniło się na lepsze. Nacisk położono bardzo na bezpieczeństwo i stabilność. Dla linux początkujący lub dla użytkownika, który nie jest świadomy nowości w zakresie konkretnych serwerów i usług administarii de hosting, małe wieści mogą dać ci bóle głowy.

Jeden z najczęstszych błędów napotykanych podczas instalacji LEMP (Linux, NGINX, MySQL, PHP) uprawnienia do zabezpieczeń i usług zainstalowany w systemie operacyjnym CentOS 7.

Nie można uruchomić usługi NGINX, nawet jeśli wszystko wydaje się dobrze skonfigurowane pod względem PHP-FPM i NGINX.

restart nginx
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.

Mamy następujące dane w statusie, ale nie pomagają nam one zbytnio.

systemctl status nginx.service
 ● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-03-08 06:57:41 UTC; 17s ago
 Process: 4405 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 4704 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 4766 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
 Process: 4764 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4706 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Mar 08 06:57:40 srv.xsystem.dev systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: [emerg] open() "/srv/www/web.dev/logs/access.log" failed (13: Permission denied)
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
 Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service failed.

Rozumiemy jednak, że dostęp do usługi „nginx” jest zablokowany CentOS 7.

Rozwiąż problem „nginx: [emer] open ()„ ścieżka ”nie powiodła się (13: odmowa uprawnień)”

Zwiększone bezpieczeństwo Linux (SELinux) to moduł, który najczęściej jest aktywowany wraz z instalacją CentOS 7 lub inne dystrybucje Linux. Ten moduł oferuje wiele narzędzia kontrolne i dostęp kontrolny na poziomie serwera, będąc dobrym strażnikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uczciwość, Jednak może ograniczać przywileje ważnych usług i aplikacji, zainstalowane w systemie.

Prostym rozwiązaniem powyższego problemu jest wyłączenie SELinux.

Jak wyłączyć SELinux pe CentOS 7

1. Przede wszystkim sprawdź, czy ten moduł jest włączony w systemie, wykonując polecenie “sestatus”.

 SELinux status:         enabled
 SELinuxfs mount:        /sys/fs/selinux
 SELinux root directory:     /etc/selinux
 Loaded policy name:       targeted
 Current mode:          enforcing
 Mode from config file:     enforcing
 Policy MLS status:       enabled
 Policy deny_unknown status:   allowed
 Max kernel policy version:   31

2. Jeśli usługa jest włączona, uruchom wiersz poleceń: „setenforce 0”, a następnie przejdź do edycji pliku “/etc/selinux/config”.
Tutaj ustawiasz:  SELINUX=disabled.

3. Po zapisaniu powyższego pliku, restartmasz serwer.

Wszystko powinno działać sprawnie.

jak » godny uwagi » [POPRAWKA] Uruchomienie NGINX nie powiodło się CentOS 7 - nginx: [emer] open () „ścieżka” nie powiodła się (13: odmowa uprawnień)

Pasjonat technologii, lubię testować i pisać tutoriale o systemach operacyjnych macOS, Linux, Windows, o WordPress, WooCommerce i konfigurowanie serwerów WWW LEMP (Linux, NGINX, MySQL i PHP). piszę dalej StealthSettings.com od 2006 roku, a kilka lat później zacząłem pisać na iHowTo.Tips tutoriale i newsy o urządzeniach w ekosystemie Apple: iPhoneiPad, Apple Oglądaj, HomePod, iMac, MacBook, AirPods i akcesoria.

1 myśl na temat „[FIX] Uruchomienie NGINX nie powiodło się CentOS 7 - nginx: [emerg] open () „ścieżka” nie powiodła się (13: odmowa uprawnień) ”

Zostaw komentarz