Fix Windows Live Writer Error - Odpowiedź na metodę wp.getTags otrzymana z serwera blogu była niepoprawna.

Windows Live Writer jest moim zdaniem najbardziej złożona aplikacja, która umożliwia redagowanie si publikacja artykuły dotyczące aplikacji blog może być stosowany zarówno dla blogów umieszczonych na WordPress.com, SharePoint, Blogger, TypePadJak i tych, Własny hosting.
Przed podłączeniem Windows Live Writer Platforma blog WordPress, Muszą najpierw zaznacz opcje Remote PublishingAtom Publishing Protocol si XML-RPC z Panel Użytkownika > Settings > Pisanie.

WordPress Windows Live Writer Settings

Po podłączeniu Windows Live Writer zaimportował kilka elementów blogu, w tym motyw graficzny (Opcjonalnie) oraz etykietaWitryny. Kiedy ma bloga baza danych bardzo spójne, zwłaszcza tag tableStrony (numer) jest możliwe Serwer, który jest gospodarzem bloga nie pozwalają na połączenie WLW i błędy, takie jak:

Nieprawidłowa odpowiedź serwera - Odpowiedź na wp.getTags metody odebranego z serwera blog był nieprawidłowy.

Error Tagi WLW
Error Stara wersja WLWPNG

Ten erorare występuje zwłaszcza, gdy chcemy, aby zaimportować listę tagów (wp_tags) w Windows Live Writer.

Szczegóły błędu:

Unexpected Error Occurred   
An unexpected error has occurred within the application.

WindowsLive.Writer.Extensibility.BlogClient.BlogClientInvalid   
ServerResponseException: Invalid Server Response - The response to the wp.getTags method received from the blog server was invalid:

Invalid response document returned from XmlRpc server   
  at WindowsLive.Writer.BlogClient.Clients.XmlRpcBlogClient.   
CallMethod(String methodName, XmlRpcValue[] parameters)   
  at WindowsLive.Writer.BlogClient.Clients.MetaweblogClient.   
WordPressGetKeywords(String blogId)   
  at WindowsLive.Writer.BlogClient.Clients.MetaweblogClient.   
GetKeywords(String blogId)   
  at WindowsLive.Writer.BlogClient.Blog.RefreshKeywords()   
  at WindowsLive.Writer.PostEditor.PostPropertyEditing.   
SharedPropertiesController.<.ctor>b__0(Object sender, EventArgs args)   
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)   
  at WindowsLive.Writer.Controls.BitmapButton.OnClick(EventArgs e)   
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp   
(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)   
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.   
OnMessage(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.   
WndProc(Message& m)   
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Przyczyna błędu:

Gdy przywóz (przez tagi w naszym przypadku), który jest hostem bloga jest bardziej ambitny, niż zwykle, a Limit pamięci (RAM) wykonanie przeznaczyła Skrypty PHP jest nieaktualny. Z tego powodu serwer odrzuca połączenie lub przestaje importować. „Nieprawidłowy dokument odpowiedzi Wróciliśmy z XMLRPC Server".

Rozwiązywanie błąd:

Jak w przypadku błędu "„Rozwiązanie pochodzi od .htaccess. Trzeba dodać linię do zwiększyć limit pamięci przypisane konto, które jest blog hosting. Aby to zrobić, należy dodać linię htaccess.:

value memory_limit 256M

Wartość 256M a "memory_limit„Ustala Maksymalna wielkość wyrażona Baiti że Skrypt PHP może korzystać. Limit „memory_limit” jest ustawiony na wartość domyślną 128M Plik php.ini (Config-site PHP_INI_ALL serwer dla PHP) na większości serwerów reuleaza PHP 5.3.10. W przeszłości, przed PHP 5.2.0 wartość była 8MI wraz z wydaniem PHP 5.2.0Wartość ta została ustalona na 16M.
Przed importem Tagi w WLW Możesz zwiększyć ten limit na 128MAle trzeba wziąć pod uwagę Web Server Pamięć całkowita. Dyrektywa "memory_limit" praktycznie zapobiega zużyciu całej dostępnej pamięci na serwerze przez błędnie napisany skrypt PHP. Zaleca się, aby po zaimportowaniu usunąć tę linię z .htaccess, aby powrócić do wartości default ustanowiony przez php.ini.

Jeśli nie masz dostępu do ustawień zmiany wartości „memory_limit”, w takim przypadku musisz skontaktować się z dostawcą hostującym Twojego bloga. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności większość dostawców usług hostingowych ogranicza dostęp do konta do „poufnych” ustawień. serwer.

jak » godny uwagi » Fix Windows Live Writer Error - Odpowiedź na metodę wp.getTags otrzymana z serwera blogu była niepoprawna.

Założyciel i redaktor Stealth Settings, od 2006 roku do chwili obecnej. Doświadczenie w systemach operacyjnych Linux (Zwłaszcza CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Zostaw komentarz