Formatowanie komórek w programie Excel arkuszy kalkulacyjnych Urzędu

Informacje od A układ komórek arkusza można zmienić za pomocą polecenia Formatuj komórki. Po uruchomieniu tego polecenia pojawia się okno dialogowe Formatowanie komórek

Formatowanie komórek
Zawartość opakowania zależy od wybranego przycisku u góry okna. Dostępne są następujące opcje:

Numer - Aby zmienić format liczb

Wyrównanie - Aby zmienić ustawienie typu komórki

chrzcielnica - Aby zmienić czcionkę

Granice - Dla dodawania ramek wokół komórek

wzory - W celu ustawienia koloru tła komórki

ochrona - Aby chronić informacje z komórki

Zmiana formatu liczb

Excel oferuje szeroką gamę formatów plików, które są wymienione poniżej:

Format liczbowy Przykłady Opis
Ogólne warunki 10.7 (-10.7) Excel wyświetla wartość wpisanej.
Numer 3400.50 (-120.39) Domyślny format Numer ma dwa miejsca po przecinku. Liczby ujemne pojawiają się w kolorze czerwonym i wsporników, poprzedzony znakiem minus.
waluta(Waluta) $ 3,400.50 ($ 3,400.50) Domyślny format waluta ma dwa miejsca dziesiętne i znaki dolara. Liczby ujemne pojawiają się w kolorze czerwonym i wsporników.
Księgowość(Rachunkowość) $ 3,400.00 $ 978.21 Format ten jest używany w celu dostosowania znaki dolara i dziesiętną kolumny. Format Księgowość domyślny zawiera dwa miejsca po przecinku i symbol dolara.
Data(Data) 11 / 7 Format Data zawiera domyślny czas i datę, oddzielone ukośnikiem (/), ale można wybrać inny format spośród dostępnych.
Time (Czas) 10: 00 Format Czas domyślnie zawiera dwie oddzielne godziny i minuty punkty, ale również może wybrać wyświetlanie sekund lub AM i PM wskaźników.
Odsetek(W procentach) 99.50% Format Odsetek domyślnie zawiera dwa miejsca dziesiętne. Excel mnoży wartość w komórce wyświetla 100 wynik wraz znakiem procentu
Frakcja(Frakcja) Format Frakcja do wyświetlania liczb jako ułamek.
Naukowy(Science) 3.40E + 03 Format Naukowy domyślnie zawiera dwa miejsca dziesiętne. Użyj tego formatu do wyświetlania liczb w formacie naukowym.
tekst 135RV90 Użyj formatu tekst do wyświetlania tekstu i numerów w tej samej celi. przewyższać pokazuje dokładnie to, co się wchodzi.
Specjalny 02110 Ten format jest przeznaczony do wyświetlania kodów pocztowych, numerów telefonów i kodów osobistych, więc nie trzeba używać znaków specjalnych, takich jak tiret
zwyczaj (Custom) 00.0% Format zwyczaj służy do tworzenia własnego formatu cyfrowego. Możesz użyć kodów formatowania listy Rodzaj, Które mogą być modyfikowane. # Jest rezerwacja na łączną znaku, jest znakiem rezerwacja 0 do zera? , aby dodać spację

Po ustawieniu formatu liczbowego odpowiednie kolejne kroki wykonywane są:

1. Zaznacz zakres komórek lub komórek zawierających wartości, które mają zostać sformatowane.

2. Zastosuj polecenie Formatuj komórki. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Formatuj komórki.

3. Zastosuj kliknięcie przycisku Liczba.

4. Na liście Kategoria, wybrać format liczb, który będzie używany.

5. Po prawej stronie okna odbywa się w wybranym formacie pożądanych zmian. Na przykład można ustawić liczbę dziesiętnym wyświetlanego (w liście Miejsc po przecinku) lub jak liczby ujemne są wyświetlane (w liście Liczby ujemne).

6. Zastosuj, kliknij na przycisku OK, lub naciśnij klawisz Enter. Excel sformatować zaznaczone komórki według wybranych opcji.

Jeżeli wpiszesz datę w komórce sformatowanej formacie Numer, data pojawi się jako numer (numer seryjny daty). Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić format komórki Numer in Danych.

Wyeliminowanie liczbowej z komórki lub zakresu komórek osiąga się przez stosowanie formatu General.

Format liczb

Pasek narzędzi Formatowanie zawiera kilka przycisków do ustawiania formatów numerycznych. Aby użyć jednego z tych przycisków, aby zaznaczyć komórkę lub pole do sformatowania, a następnie zastosować kliknij odpowiedni przycisk.

Komórki Protection

Opcji ochrona okno Formatowanie komórek umożliwia blokowanie wybranej komórki, to może wejść w życie tylko wtedy, gdy arkusz zabezpieczyć komórka jest chroniona. Można to zrobić, przechodząc do ochrona z Narzędzia.

Ochrona arkuszy

Istnieje wiele opcji ochrony: mogą chronić bieżący arkusz obliczeniowy (arkusz), Cały plik (skoroszyt) Lub indywidualnego uprawnienia do konkretnych użytkowników do selektywnej ochrony.

Formatowanie komórek w programie Excel arkuszy kalkulacyjnych Urzędu

O autorze

podstęp

Namiętnie o wszystkim, co oznacza gadżety i IT, piszę z przyjemnością stealthsettings.com od 2006 i lubię odkrywać z wami nowe rzeczy na temat komputerów i systemów operacyjnych macOS, Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz