Jak to & Tips - włączyć Aero w Windows rozrusznika