How-To & Tips - Add shortcuts for Windows aplikacje w menu kliknij ponownie