Wskazówki i porady - MaxClients Apache

Dyrektywa MaxClients ustawia limit liczby jednoczesnych żądań, które będą serwowane. Wszelkie próby połączenia w ciągu MaxClients granicznych będą normalnie w kolejce, aż do numeru na podstawie ListenBacklog dyrektywy. Gdy proces potomny jest zwalniana w celu innej żądanie połączenia następnie będzie obsługiwany.