Co to są pliki .DLL i co zrobić, jeśli brakuje jednego z systemów / DDL? File nie znaleziono

Często spotykamy się na Windows błędy systemu operacyjnego lub aplikacji spowodowane brakiem pliku .DLL. MSVCR120.dll, nvumdshim.dll, MSVBVM50.DLL, MSVCRT10.dll to tylko niektóre z plików DLL, które powodowały problemy w różnych scenariuszach i rozmawialiśmy o tym, jak naprawić błędy spowodowane ich brakiem. Czym są pliki… Czytaj więcej

Msiexec.exe [Windows Instally składnik]

Msiexec.exe jest częścią Windows Installa dokładniej, jest wykonywalny. Windows Installer (lub Microsoft Installer) jest istotnym elementem systemów Windows nowoczesny (XP, Vista, 7) będący „silnikiem” wszystkich instalacji, aktualizacji i dezinstalacji aplikacji/programów. Msiexec.exe zwykle uruchamia się tylko podczas instalacji/deinstalacji aplikacji lub podczas aktualizacji. W przypadku … Czytaj więcej

Smss.exe (Windows Session Manager vs W32 / Ladex.Worm)

Smss.exe lub Windows Session Manager to proces odpowiedzialny za zarządzanie sesjami użytkowników zarejestrowanych w systemie (okresy, w których są oni zalogowani do tego systemu). W szczególności na początku takiej sesji smss.exe stosuje serię poleceń, które uruchamiają proces logowania (winlogon.exe) oraz serię procesów Win32… Czytaj więcej

Lsass.exe vs Sasser.exe (lokalny urząd bezpieczeństwa podrzędnegosystem Usługa vs robak)

Lsass.exe lub Local Security Authority Subsystem Usługa to proces systemowy zintegrowany przez firmę Microsoft z platformą Windows OS, odpowiedzialny za weryfikację autentyczności danych logowania użytkowników za każdym razem, gdy chcą uzyskać dostęp do systemu. Lsass.exe uniemożliwia dostęp do danych osobowych innym użytkownikom zarejestrowanym przez system (lub nie), proces ten jest… Czytaj więcej

dumprep.exe (Windows Error Narzędzie do raportowania zrzutów)

Dumprep.exe to proces zintegrowany przez Microsoft (oprogramowanie wbudowane) z systemami operacyjnymi Windows (Z Windows XP). Jeśli napotkasz poważne błędy aplikacji zainstalowanych w systemie (najczęściej spowodowane uszkodzonymi rejestrami lub problemami sprzętowymi), dumprep tworzy pliki .txt o warunkach, w jakich się pojawiły… Czytaj więcej

taskmgr.exe, taskmgr32.exe i taskmngr.exe (legalny proces kontra złośliwe oprogramowanie)

1. taskmgr.exe to proces systemowy zintegrowany przez Microsoft z systemami operacyjnymi Windows, Znany jako Windows Menedżer zadań (dlatego taskmgr.exe pojawi się jako aktywny proces za każdym razem, gdy otworzysz Menedżera zadań). taskmgr.exe jest niezbędnym procesem dla prawidłowego funkcjonowania twojego systemu, ponieważ z Menedżera zadań masz taką możliwość Czytaj więcej

explorer.exe vs explore.exe (Windows na podstawie file vs wirus)

Większość użytkowników komputerów wie, co jest, a co explorer.exe - proces systemowy zintegrowany przez Microsoft w systemach operacyjnych Windowsistotne dla działania tych systemów; usunięcie tego procesu nieuchronnie prowadzi do ponownej instalacji Windows- ale wystarczy, że ani macnie miałby pojęcia o tym procesie - zobacz ymvista.com (szczególnie dla tych użytkowników… Czytaj więcej

dwm.exe (Desktop Windows manager)

dwm.exe lub Desktop Windows Menedżer to proces systemowy należący do firmy Microsoft, zawarty w dwóch ostatnich stworzonych przez nią systemach operacyjnych (Windows Widok tak Windows 7). Desktop Windows Manager odpowiada za Vista i 7 efektów graficznych (efekty 3D, przezroczystość, podgląd na żywo - miniatury). Interfejs Aero zużywa wystarczającą ilość zasobów, co prowadzi… Czytaj więcej

NclMSBTSrv.exe (Nokia - rozwiązanie łączności z komputerem)

NclMSBTSrv.exe lub Nokia Microsoft Bluetooth Media Server to aplikacja instalowana z pakietem Nokia PC Suite. Według firmy Nokia „Nokia PC Suite to bezpłatne oprogramowanie komputerowe, które umożliwia podłączenie urządzenia Nokia do komputera i dostęp do treści mobilnych tak, jakby urządzenie i komputer stanowiły jedność”. Proces NclMSBTSrv.exe zajmuje… Czytaj więcej

Co to jest i jak działa rundll32.exe?

Dobry powód do niepokoju dla wielu użytkowników Windowsjest reprezentowany przez rundll32.exe, ponieważ nie wiedzą, czym jest ten proces, lub ponieważ odkryli, że niektóre wirusy, programy szpiegujące lub trojany mają zły nawyk kradzieży ich nazwy, próbując utworzyć ścieżkę w systemie. może być prawdą,… Czytaj więcej