Wyłącz UAC (User Account Control)

Jestem pewien, że wielu użytkowników Windows Vista nie zna przyczyn i znaczenia alertu Kontrola konta użytkownika (UAC). Kontrola konta użytkownika to…