Windows OS

system operacyjny Windows opracowany przez Microsoft jest instalowany na większości komputerów i laptopów na świecie.

Powrót do góry przycisk