[.htaccess] Strona Blok strony wywołującej (Blok strony wywołującej)

Zdarza się, że linki do Twojej witryny wyświetlane w witrynach, które nie należą do Ciebie, a nie jesteś zadowolony. Może być spamu witryn, Witryn dla dorosłych albo ... po prostu miejsca, które nie chcą przyjmować gości.

Aby zablokować użytkowników odwiedzających te strony, należy dodać kilka linii .htaccess.

# zdefiniowana zmienna spam_ref
SetEnvIfNoCase Referer "^ http:// (www.)? Site refferer.com" spam_ref = 1
SetEnvIfNoCase Referer "^ http:// (www.)? Another-site.com" spam_ref = 1
SetEnvIfNoCase Referer "^ słowo zawarte w-address-url" spam_ref = 1
# zablokować cały zestaw w spam_ref
<FilesMatch "(.*)">
Zamów Allow, Deny
Allow from all
Deny from env = spam_ref
</ FilesMatch>

"#"Dodano przed liniami. Htaccess, anulowanie linii. Powiedzmy, że linia pouczające.

SetEnvIfNoCase Referer "^ słowo zawarte w-address-url" spam_ref = 1

Te bloki liniowe Wszystkie witryny zawierające adres URL, ustawić hasła, na przykład:

SetEnvIfNoCase Referer "^ dorosły" spam_ref = 1

Powyżej linii blokuje wszystkie strony zawierające referrer "dorosły"W URL. adult123.com, adult.ro, 210391adult.net.

Zostaw komentarz