[.htaccess - Block / Banned IP] Jak zablokować dostęp do strony dla niektórych użytkowników ... i dla wszystkich, z wyjątkiem niektórych.

Ograniczanie dostępu do strony dla niektórych adresów IP, może być bardzo prosta .htaccess.

Zamów deny, allow
Deny from 191.155.1.30
Deny from 123.113.
Deny from 1.2.3.4 5.6.7.8 127.1.1.1
Allow from all

Jeżeli powyżej linii "Zamów deny, allow"Mówi, aby serwer pierwszeństwa. Dokładniej, dostęp do wszystkich adresów IP, z wyjątkiem tych, które są wymienione w linii "Deny from".

Deny from 191.155.1.30 - Blokowanie dostępu do pojedynczego adresu IP. W naszym przykładzie: 191.155.1.30

Deny from 10. - Blokuje dostęp wszystkie IPPocząwszy 123.113 witrynach.

Dla niektórych wersji Apache, powyższy przykład wróci 500 Internal Server Error dla wszystkich IP dostępu do witryny. W przypadku wystąpienia tego błędu, usunąć wiersze powyżej, pierwszą i ostatnią linię i używać tylko:

Deny from 191.155.1.30
Deny from 123.113.
Deny from 1.2.3.4 5.6.7.8 127.1.1.1

Jak reverse z powyższych stwierdzeń jest zablokować wszystkie adresy IP, z wyjątkiem niektórych.

Deny from all
Pozwól 1.1.1.1

Wszystkie adresy IP będą miały dostęp zablokowany, mniej komputera, który ma IP 1.1.1.1

Zostaw komentarz