Importuj błąd pliku .SQL - serwer MySQL zniknął

Kiedy musimy zaimportowane pliki .SQL duży w jednym podstawa daty, klasyczna metoda przez phpMyAdmin nie jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Najczęściej trafiamy na "ponowny limit czasu"Najprostszym sposobem jest połączenie SSH / konsoli z serwerem bazy danych, przesłanie pliku .sql, a następnie uruchomienie specyficznych linii poleceń w celu zaimportowania.

mysql -u db_user -p -h localhost db_name < /path/sql_file.sql

Jeśli po wykonaniu wiersza polecenia i wpisując hasło bazy danych napotkał błąd: „ERROR 2006 linii (HY000) w 1281: serwer MySQL zniknęło”, najczęściej chodzi o pokonywanie granic głośności dla importowanych plików. To jest dość sprawiedliwy, jak to możliwe w standardowej konfiguracji MySQL, ustawić wielkość graniczna „max_allowed_packet” być mniejsza niż pliku, który chcesz zaimportować bazę danych.
Najprostszym rozwiązaniem jest edycja pliku "my.cnf" i ustawienie limitu dla naszych potrzeb. Na przykład, jeśli chcemy zaimportować plik .SQL z 320 MB, edytujemy plik "my.cnf" i dodajemy wiersz:

max_allowed_packet=400M

Po edycji i zapisaniu uruchom ponownie usługę mysql na serwerze i wznów wiersz poleceń w celu zaimportowania. wszystko powinno działać sprawnie.

Importuj błąd pliku .SQL - serwer MySQL zniknął

O autorze

podstęp

Pasjonat wszystkiego, co oznacza gadżet i informatykę, z przyjemnością piszę na stealthsettings.com od 2006 i uwielbiam odkrywać nowe rzeczy na temat komputerów i macOS, systemów operacyjnych Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz