Wcięcia i odstępy tekstu w programie Word

Tekst lub wgniecenia pkt

Jednym ze sposobów, podkreślać tekst lub ustęp jest wcięcieTzn. umieszczenie go w całości lub w części, do wewnątrz, w pewnej odległości od krawędzi.

Zmniejsz wcięcie Słowo 

Obecny wcięcie ust (domyślnie) lub zaznaczone akapity mogą być wykonane:

  • Przyciski wcięcia Zmniejsz wcięcie si Zwiększ wcięcie używając predefiniowanego wcięcia pięciu pomieszczeniach;

Zwiększ wcięcie Słowo

  • za pomocą władcaza pomocą myszOraz znaki wcięcia (Triangle lub kształt prostokąta) lewy i prawy władca;

1. przesuwając kursor do "trójkąta" w górnej krawędzi lewego władcy (Pierwsza linia wcięcie) Czy tiret pierwszy akapit (lub akapity, jeśli wybór wielokrotny) od lewego marginesu;

Pierwsza linia wcięcie

2. przesuwając myszy "trójkąta" w dolnej krawędzi linijki lewym (nagówek) Czy tiret resztę pkt (z wyjątkiem pierwszego) od lewego marginesu;

nagówek

3. przesuwając mysz do "prostokąta" z lewej linijki tiret Cały ustęp będzie od lewego marginesu;

4. przesuwając kursor do "trójkąta" w dolnej prawej krawędzi linijki będą tiret akapitu od prawej krawędzi;

  • Opcje wcięcie Okno dialogowe Ustęp - Page Wcięcia i odstępy. Zmiany wprowadzone mogą być wyświetlane w polu zapowiedź.

Punkt w programie Word

Nie należy używać spacji lub tabulacji do wcięć, ponieważ istnieje ryzyko zakłóceń do dokumentu.

Rozstaw

W celu wyjaśnienia, pkt (tekst) można zmienić odstęp między wierszami. Dokładna wielkość miejsca pomiędzy rzędami jest określona przez rozmiar czcionki. Na przykład, czcionka wskazuje 10, przestrzeń między dwoma rzędami wynosi 10 punktów z rzędu i pisania 20 punkty za pisanie dwóch linii. Przestrzeń pomiędzy dwoma rzędami jest określona przez rozmiar największych czcionki w tej linii.

Odstępy między wierszami w programie Word

Zmiana rozstaw wiersz bieżącego akapitu (domyślnie) lub wybranych ustępach mogą być osiągnięte poprzez pole Odstępy między wierszami okno Ustęp, Z którego można wybrać opcje: Pojedynczy (Single-spaced) 1.5 Lines (Zapis w wierszu i pół) Podwójnie (Dwa razy), Co najmniej (Przynajmniej kwota wpisana w polu AT) Dokładnie (Dokładnie kwoty wpisanej w polu) lub Wielokrotność (Multiple od wartości ustawionej w polu AT). Skrzynka na może być zakończona za pomocą przycisków inkrementacji / dekrementacji z niego.

Ustęp Odstępy w programie Word

Przez pola Przed si Po można zmienić odstępy przed obecnym ust (lub tylko wybranych) i po obecnym ust (lub wybrany).

Wcięcia i odstępy tekstu w programie Word

O autorze

podstęp

Namiętnie o wszystkim, co oznacza gadżety i IT, piszę z przyjemnością stealthsettings.com od 2006 i lubię odkrywać z wami nowe rzeczy na temat komputerów i systemów operacyjnych macOS, Linux, Windows, iOS i Android.

Zostaw komentarz