Rozmiar pamięci CMOS WRONG (CMOS Fix)

Jeden problem, szczególnie na starszych komputerach stacjonarnych, ale może również wystąpić na laptopach lub komputerach nowszych. Podobnie jak w przypadku błędu sumy kontrolnej CMOS powyżej wielkości pamięci CMOS ŹLE nie można przejść, jeśli nie mają niewielką wiedzę o sprzęcie. Błąd występuje podczas uruchamiania, w większości [...]