Linux – Samouczki dotyczące instalacji i konfiguracji. Bezpieczeństwo.

Jak automatycznie uruchomić MySQL, jeśli z jakiegoś powodu zatrzyma się

Jak uruchomić MySQL automatycznie, jeśli się zatrzyma? [Linux]

Kiedy zarządzasz serwerami Linux w przypadku baz danych zatrzymanie usługi mysqld z różnych powodów nie jest zbyt przyjemnym zdarzeniem. W …

Samouczki, konfiguracja i ustawienia bezpieczeństwa Linux - Konfiguracja systemu operacyjnego Linux do synchronizacji danych w chmurze, hostingu WWW, baz danych, systemów pamięci podręcznej i sieci wewnętrznych. Oszukiwanie PHP, PHP-FPM, phpMyAdmin, MariaDB, firewall i inne przydatne usługi w sieci.
nginx / Apache HTTP Server / PHP / MySQL / TLS / SSL 

Konfiguracja i rozwiązywanie błędów serwisowych

There are stopped jobs

Jak rozwiązać problem "There are stopped jobs" podczas korzystania z polecenia "logout" w SSH (Terminal)?

Ten samouczek pokazuje, jak rozwiązać „There are stopped jobs" wytworzone na zamówienie "logout"W terminal (SSH). Co oznacza ten komunikat w Linux a czego potrzebujesz...

Zapora sieciowa

Jak zablokować dostęp do SeekportBot lub innego crawKliknąłem na stronę internetową

W większości przypadków, gdy trzeba zablokować dostęp SeekportBot lub innym crawWpadłem na stronę internetową, powody są proste. Pająk sieciowy…

Dysk SSD NVMe z RAID 1

Co oznacza 2x 512 GB NVMe SSD z RAID 1 na serwerze sieciowym?

Ostatnio miałem kogoś zdziwionego faktem, że chociaż ma dwa połączone diskDyski SSD 512 GB, widzi tylko jeden disk dla przestrzeni...

Naprawiono phpMyAdmina Error

phpMyAdmin session_start() Permission denied - Jak naprawić

phpMyAdmin session_start() Permission denied jest jednym z najczęstszych błędów, które pojawiają się w tym menedżerze bazy danych MySQL. Błąd pojawia się, gdy...

Przekazywanie adresów URL Cloudflare

Jak przekierować adres URL inny niż WWW na WWW za pomocą Cloudflare

Zanim pokażemy Ci, jak przekierować adresy URL spoza WWW do WWW za pomocą Cloudflare, zobaczmy, dlaczego tak ważne jest, aby nie można było uzyskać dostępu do witryny...

wskazówki nginx

nginx cannot load certificate fullchain.pem – Certbot Fix

błąd nginx cannot load certificate path/fullchain.pem pojawia się, gdy testujemy usługę NGINX po usunięciu certyfikatów Let's Encrypt wygenerowanych za pomocą Certbot. Na serwerze pojawia się błąd...