Informacja procesów systemu Windows

System Windows przetwarza informacje - Windows Services (Menedżer zadań)
Dowiedz się o procesach .EXE i .DLL działających w systemach operacyjnych Windows. Jak rozpoznać, co robią wszyscy, lub jeśli są procesami wirusów.

Informacja procesów systemu Windows