Wskazówki i porady - przerwij zamykanie klawisza skrótu