Mozilla Firefox 3.0.13 - Aktualizacja zabezpieczeń

Nowa wersja Mozilla Firefox, Został zwolniony po kilku minutach. Nowa wersja Firefox 3.0.13 nie pochodzi z aktualizacjami lub zmianami widocznymi w interfejsie.

Aktualizacja do tej wersji, jest wysoce zalecane, aby usunąć niektóre problemy związane z bezpieczeństwem Firefox 3.0.12,

Pasek adresu i SSL spoofing wskaźnik poprzez window.open () w sprawie nieprawidłowego adresu URL
Przepełnienie sterty w certyfikatu regexp parsowania
Kompromis komunikacji SSL chronionej

firefox aktualizacja

Ta aktualizacja jest dostępna dla użytkowników, którzy opuścili Mozilla Firefox 3.0. +. Aby pobrać najnowszą wersję Firefoksa (3.5.2) Czy kliknij tutaj.