Kompletna DOS Komendy

O Pełna lista poleceń DOS dla tych, którzy chcą odkryć poza komputerze interfejsu graficznego Windows badacz.

# ADDUSERS Dodaj lub listy użytkowników do / z pliku CSV
# ARP Address Resolution Protocol
# ASSOC Modyfikacji pliku skojarzeniach rozszerzeń
# Kojarzyć Jeden plik stowarzyszenie krok
# AT Zaplanuj polecenia uruchomić w późniejszym czasie
# ATTRIB Zmiana atrybutów plików
# Bootcfg Edytuj Windows ustawienia rozruchu
# Browstat Uzyskaj informacje domeny, przeglądarki i PDC
# CACLS Zmień uprawnienia do plików
# ZAPROSZENIE Zadzwoń jedną partię z innego programu
# CD Zmień katalog, - przejść do określonego folderu
# ZMIANA Zmiana właściwości sesji serwera terminali
# CHKDSK Check Disk - sprawdzenie i naprawa problemów z dyskiem
# CHKNTFS Sprawdź system plików NTFS
# WYBÓR Zaakceptuj dane z klawiatury do pliku wsadowego
# CIPHER Zaszyfrować lub odszyfrować pliki / foldery
# Cleanmgr Automatyczne czyszczenie plików temp, recycle bin
# CLEARMEM Usunąć wycieki pamięci
# CLIP Skopiuj STDIN do Windows schowek.
# CLS Wyczyścić ekran
# CLUSTER Windows Klastry
# CMD Rozpocznij nowe powłoki CMD
# KOLOR Zmień kolory w oknie CMD
# COMP Porównaj zawartość dwóch plików lub zestawów plików
# COMPACT Kompresowanie plików lub folderów na rok partycji NTFS
# COMPRESS Kompresować pojedyncze pliki na rok partycji NTFS
# CON2PRT Podłączać lub odłączać drukarki
# KONWERTOWAĆ Konwersja dysku FAT na NTFS.
# KOPIA Skopiować jeden lub więcej plików do innej lokalizacji
# CSVDE Importować lub eksportować aktywną datę katalog
# DATA Wyświetlić lub ustawić datę
# Dcomcnfg Configuration Utility DCOM
# Defrag Defragmentacja dysku twardego
# DEL Usuń jeden lub więcej plików
# Delprof Usuwanie profili użytkowników NT
# DELTREE Usuwanie folderu i wszystkich podfolderów
# DevCon Command Manager Device Utility Linia
# DIR Wyświetlić listę plików i folderów
# DIRUSE Ostatnia użycie dysku
# Diskcomp Porównaj zawartość dwóch dyskietek
# Diskcopy Skopiować zawartość jednej dyskietki na inny
# DNSSTAT DNS Statystyki
# Doskey Edycja wiersza poleceń, poleceń odtworzenia i tworzenie makr
# Dsadd Dodaj użytkownika (komputer, grupa ..) w usłudze Active Directory
# DSQUERY Pozycje na liście w usłudze Active Directory
# Dsmod Modyfikuj użytkownika (komputer, grupa ..) w usłudze Active Directory
# ECHO Ostatnia wiadomość na ekranie
# Endlocal Lokalizacja Koniec zmian środowiska w pliku wsadowym
# ERASE Usuń jeden lub więcej plików
# EXIT Zamknij CMD powłokę
# POWIĘKSZENIE Pliki dekompresji
# WYCIĄG Dekompresji plików CAB
# FC Porównaj dwa pliki
# FDISK Format dysku i partycji
# Użytkownicy Wyszukiwanie ciągów tekstowych w pliku
# Findstr Wyszukiwanie ciągów w plikach
# DLA Kilka razy warunkowo wykonać polecenie
# FORFILES Periodyczną wiele plików
# FORMAT Sformatować dysk
# FREEDISK Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku (w bajtach)
# Fsutil Plików i Tom utilities
# FTP File Transfer Protocol
# Ftype Wyświetlić lub zmodyfikować typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń plików
# GLOBAL Ostatnia członkostwo grup globalnych
# GOTO Bezpośrednio do linii partii programu, aby przejść do oznakowania
# POMOC Pomoc on-line
# HFNetChk Network Security Hotfix Checker
# IF Warunkowo wykonać polecenie
# IFMEMBER Jest bieżący użytkownik w roku NT Workgroup
# IPCONFIG Skonfiguruj adres IP
# KILL Usunąć oprogramowanie z pamięci
# LABEL Edytuj etykiety dysku
# LOCAL Ostatnia członkostwo grup lokalnych
# Logevent Napisz tekst do widza NT zdarzeń.
# Wylogowywanie Użytkownik wylogować
# LOGTIME Zaloguj datę i godzinę w pliku
# MAPISEND Wyślij e-mail z poziomu wiersza poleceń
# MEM Ostatnia zużycie pamięci
# MD Tworzenie nowych folderów
# TRYB Skonfigurować urządzenie systemu
# WIĘCEJ Wyjście Display, jeden ekran na raz
# Mountvol Zarządzaj punkt montowania woluminu
# MOVE Przenosić pliki z jednego folderu do drugiego
# MOVEUSER Przenieść użytkownika z jednej domeny do innej
# MSG Wyślij wiadomość
# Msiexec Microsoft Windows instalator
# MSINFO Windows Diagnostyka NT
# Mstsc Połączenie z serwerem terminali (zdalne Desktop Protokół)
# Mung Znajdowanie i zamienianie tekstu w pliku (s)
# MV Kopiowanie plików w użytku
# NET Zarządzanie zasobami sieci
# NETDOM Menedżer Domain
# Netsh Konfigurowania protokołów sieciowych
# NETSVC Command-line Obsługa Controller
# Nbtstat Wyświetlania statystyk sieci (NetBIOS przez TCP / IP)
# NETSTAT Wyświetlania statystyk sieciowych (TCP / IP)
# TERAZ Wyświetla aktualną datę i czas
# Nslookup Lookup nazwa serwera
# NTBackup Kopia zapasowa folderów na taśmę
# NTRIGHTS Edytuj uprawnienia konta użytkownika
# PATH Wyświetl lub ustaw ścieżkę wyszukiwania plików wykonywalnych
# PathPing Trace Route plusa opóźnienia w sieci i utraty pakietów
# PAUSE Zawiesić przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat
# Perms Pokaż uprawnienia dla użytkownika
# Perfmon monitor wydajności
# PING Przetestuj połączenie sieciowe
# Popd Przywrócić poprzednią wartość w bieżącym katalogu obroniony przez pushd
# PortQry Wyświetlanie stanu portów i usług
# WYDRUKOWAĆ Wydrukować plik tekstowy
# PRNCNFG Wyświetlacz, skonfigurować lub zmienić nazwę drukarki
# PRNMNGR Dodawanie, usuwanie drukarek lista ustawić drukarkę domyślną
# PROMPT Zmiana wiersza polecenia
# PsExec Wykonać proces zdalnie
# PsFile Pokaż pliki otwierane zdalnie
# PsGetSid Ostatnia SID komputera lub użytkownika
# PsInfo Wykaz informacji o systemie
# PsKill Kończenie procesów wg nazwy lub ID procesu
# PsList Szczegółowy wykaz informacji na temat procesów
# PsLoggedOn Kto zalogowany (lokalnie lub poprzez dzielenie zasobów)
# PsLogList Zapisy dziennika zdarzeń
# PsPasswd Zmień hasło do konta
# PsService Zobacz i kontrola usług
# PsShutdown Wyłączania i ponownego uruchamiania komputera
# PsSuspend Zawiesza procesy
# Pushd Zapisz, a następnie zmienić katalog bieżący
# QGREP Wyszukiwanie plików (s) dla linii pasujących do danego wzorca.
# Rasdial Zarządzaj połączeniami RAS
# RASPHONE Zarządzaj połączeniami RAS
# RECOVER Odzyskać uszkodzony plik z uszkodzonego dysku.
# REG Read, Set lub Usuń klucze i wartości rejestru
# REGEDIT Importować lub eksportować ustawienia rejestru
# REGSVR32 Zarejestrować lub wyrejestrować biblioteki DLL
# QUEEN Zmienić uprawnienia do rejestru
# REM Komentarzy rekordu (uwagi) w pliku wsadowym
# REN Zmień nazwę pliku lub plików.
# WYMIANA Wymienić lub zaktualizować jeden plik z innym
# RD Usuń folder (s)
# Rdisk Tworzenie dysku odzyskiwania
# RMTSHARE Udostępnianie folderu lub drukarki
# Robocopy Robust File Copy i folderów
# DROGA Manipulować tabele trasowania sieci
# Runas Aby uruchomić program z poziomu konta innego użytkownika
# RUNDLL32 Uruchomić polecenie DLL (dodaj / usuń połączeń drukowania)
# SC service Control
# Schtasks Tworzenie lub edycja zaplanowanych zadań
# SCLIST Ostatnia NT Services
# SET Wyświetlacza, ustawienie lub usunąć zmienne środowiskowe
# Setlocal Rozpocznij lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym
# SetX Ustawić zmienne środowiskowe stałe
# DZIELIĆ Listy lub edytować akcji drukowania plików lub akcji
# SHIFT Shift pozycja parametrów wymiennych w pliku wsadowym
# SKRÓT Tworzenie skrótu Windows (. LNK plik)
# SHOWGRPS Listy grup roboczych NT Użytkownik dołączył
# SHOWMBRS Listę użytkowników, którzy mają członków grupy roboczej
# Zamknięcie Wyłączenie komputera
# SLEEP Odczekaj x sekund
# WKRÓTCE Zaplanuj polecenie uruchomienia w niedalekiej przyszłości
# SORT Wejście Sortuj
# START Zacznij oddzielne okno aby uruchomić polecenie lub jego oprogramowania
# SU Przełącz użytkownika
# Subinacl Edycja plików i folderów, własności i domeny
# SUBST Skojarzyć ścieżkę z literą dysku
# Systeminfo Lista konfiguracji systemu
# Lista zgłoszeń Listy uruchomionych aplikacji i usług
# CZAS Wyświetlić lub ustawić czas systemowy
# TIMEOUT Opóźnić przetwarzanie pliku wsadowego
# TYTUŁ Ustawia tytuł okna dla sesji cmd.exe
# DOTYKAĆ Zmienić znacznik plików
# Tracert Śledzenie trasy do hosta zdalnego
# TREE Graficzna prezentacja struktury folderów
# TYP Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego
# USRSTAT Lista domen nazwy użytkowników i ostatniego logowania
# VER Wyświetlanie informacji o wersji
# SPRAWDZENIE Sprawdź, które zostały zapisane pliki
# VOL Wyświetlanie etykiety dysku
# WHERE Odszukaj i wyświetlanie plików w drzewie katalogów
# Whoami Wyświetli bieżącą nazwę użytkownika i domenę
# Windiff Porównaj zawartość dwóch plików lub zestawów plików
# WinMSD Windows diagnostyka systemu
# WINMSDP Windows diagnostyka systemu II
# WMIC Polecenia WMI
# XCACLS Zmień uprawnienia do plików
# XCOPY Kopiowanie plików i folderów

Lista poleceń DOS - Microsoft Windows

Kompletna DOS Komendy .

Kompletna DOS Komendy

Zostaw komentarz