Napraw phpMyAdmin Import SQL - Nieznane sortowanie: `` utf8mb4_unicode_520_ci ''

Problem z importem za pośrednictwem phpMyAdmin lub SSH (z linią komend do importu) bazy danych lub zarchiwizowane, co występuje szczególnie podczas przenoszenia bazy danych z jednego serwera na inny, który nie używa tych samych ustawień kodowania lub różnych wersji z określonymi ustawieniami w MySQL.


Error
SQL query:

CREATE TABLE `wp_termmeta` (
`meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`term_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci DEFAULT NULL,
`meta_value` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
PRIMARY KEY (`meta_id`),
KEY `term_id` (`term_id`),
KEY `meta_key` (`meta_key`(191))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci
MySQL said: Documentation

#1273 - Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

Po tym błędzie Importowanie bazy danych WordPress lub inny CMS zatrzyma się nagle.

Problem wynika z innego kodowania używanego przez te dwa systemy. W tym przypadku, "utf8mb4_unicode_520_ci„Nie rozpoznano i nie można przeprowadzić importu.

Naprawiono błąd importu SQL przez phpMyAdmin lub SSH - Nieznane sortowanie: `` utf8mb4_unicode_520_ci ''

Najłatwiejszym sposobem jest zastąpienie ciągów znaków w pliku SQL ”.utf8mb4"Z"utf8”. Aby to zrobić, masz pod ręką phpMyAdmin, skąd pobrać plik bazy danych na swój komputer. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian zrób kopię zapasową bazy danych. Kopia zapasowa jest zawsze zalecana przed rozpoczęciem modyfikowania bazy danych.

Powiedzmy, że w naszym scenariuszu mamy plik "nazwa_bazy_danych.sql", w którym musimy zamienić "utf8mb4"Z"utf8".. Poręczną metodą dla wielu administratorów systemu jest wprowadzenie tej zmiany w systemie Linux za pomocą polecenia"sed"Za"znaleźć zamiennik”. Więc prześlij plik na serwer Linux, a następnie uruchom go wiersze polecenia in .sql katalogu plik gdzie gdzie chcesz wprowadzić zmiany.


sed -i 's/utf8mb4/utf8/g' nume_fisier.sql
sed -i 's/utf8_unicode_ci/utf8_general_ci/g' nume_fisier.sql
sed -i 's/utf8_unicode_520_ci/utf8_general_ci/g' nume_fisier.sql

Po wykonaniu tych wierszy poleceń w pliku .sql „utf8mb4” zostanie zastąpione przez „utf8”, „utf8_unicode_ci” na „utf8_general_ci” i „utf8_unicode_520_ci” na „utf8_general_ci”. Oczywiście możesz wprowadzić te zmiany na Windows PC lub Mac, za pomocą edytora TXT, aby otworzyć plik .SQL.

Zaimportuj zmodyfikowany plik za pomocą phpMyAdmin.

Napraw phpMyAdmin Import SQL - Nieznane sortowanie: `` utf8mb4_unicode_520_ci ''

O autorze

podstęp

Pasjonat wszystkiego co gadżet i IT, z przyjemnością piszę o skradaniu sięsettings.com od 2006 roku i lubię odkrywać z Wami nowe rzeczy o komputerach i systemach operacyjnych macOS, Linux, Windows, iOS i Android.

Komentarze 2

Zostaw komentarz