Porady i wskazówki - XML-RPC

XML-RPC jest zdalne wywołanie procedury (RPC) protokół używa XML do kodowania, które rozmowy STD i HTTP jako mechanizmu transportu. "XML-RPC" również odnosi się ogólnie do wykorzystania XML do zdalnego wywołania procedury, niezależnie od określonego protokołu. Ten artykuł jest o protokół o nazwie "XML-RPC".